INFORMACJE O TOPkantor

Koszty transakcji - Wykonanie transakcji


 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „ZERO $PR€AD” są wykonywane online są z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
  * do transakcji doliczana jest prowizja:
     * wymiana EUR – 0,25% od wymienianej kwoty,
     * wymiana USD – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana CHF – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana GBP – 0,29% od wymienianej kwoty,
  * minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
  * przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „ZERO $PR€AD” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.

 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „JA & TY” są wykonywane z kursem określonym przez Użytkownika, wówczas gdy zlecony kurs spotka się (będzie równy) z kursem waluty w przeciwstawnym zleceniu innego Użytkownika lub będzie wyższy (dla kupna) lub będzie niższy (dla sprzedaży),
  * do transakcji doliczana jest prowizja zależna od sumarycznego wolumenu walut wymienionych w poprzednim miesiącu:
     * prowizja 0,15% od wymienianej kwoty – wolumen do 100.000 jednostek waluty,
   * prowizja 0,10% od wymienianej kwoty – wolumen od 100.001 do 1.000.000 jednostek waluty,
     * prowizja 0,05% od wymienianej kwoty – wolumen od 1.000.001 jednostek waluty,
  * minimalna wartość zlecenia: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).

 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „TWÓJ TERMIN” są wykonywane w terminie i ew. cyklu określonym przez Użytkownika z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor z chwili wykonania zlecenia,
  * do transakcji doliczana jest prowizja:
     * wymiana EUR – 0,25% od wymienianej kwoty,
     * wymiana USD – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana CHF – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana GBP – 0,29% od wymienianej kwoty,
  * minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
  * w przypadku złożenia zlecenia i braku środków na koncie w TOPkantor w terminie zlecenia, zlecenie jest odrzucane.
  * przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „TWÓJ TERMIN” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.

 • * przyjęcie przelewu zagranicznego na rachunki TOPkantor jest bezpłatne (o ile przelew do TOPkantor został wykonany w opcji SHA),
  * wykonanie przelewu zagranicznego GLOBAL TRANSFER na rachunki zagraniczne w opcji SHA (podział kosztów przelewu) zależy od przelewanej waluty:
     * 3PLN – przelew EUR,
     * 0,05% od wartości przelewu, minimum 5PLN – przelew USD, CHF, GBP,
  * przy przelewach GLOBAL TRANSFER wykonywanych w opcji SHA:
     (a) bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go kosztem przyjęcia waluty na jego rachunek zagraniczny,
     (b) banki pośredniczące w przelewie mogą (nie muszą) pobrać opłatę za przelew,
  * wykonanie przelewu zagranicznego GLOBAL TRANSFER na rachunki zagraniczne w opcji OUR (zryczałtowany koszt po stronie nadawcy) w cenie 0,05% od wartości przelewu, minimum 5PLN + 60PLN – przelew EUR, USD, CHF, GBP.

 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „ZERO $PR€AD 24” są wykonywane online z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
  * do transakcji doliczana jest prowizja:
     * wymiana EUR – 0,50% od wymienianej kwoty,
     * wymiana USD – 0,58% od wymienianej kwoty,
     * wymiana CHF – 0,58% od wymienianej kwoty,
     * wymiana GBP – 0,58% od wymienianej kwoty,
  * minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
  * przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „ZERO $PR€AD 24” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.

 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „TOPeasy” są wykonywane online są z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
  * do transakcji doliczana jest prowizja:
     * wymiana EUR – 0,25% od wymienianej kwoty,
     * wymiana USD – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana CHF – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana GBP – 0,29% od wymienianej kwoty,
  * minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
  * przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „TOPeasy” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.

 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „TOPeasy24” są wykonywane online z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
  * do transakcji doliczana jest prowizja:
     * wymiana EUR – 0,50% od wymienianej kwoty,
     * wymiana USD – 0,58% od wymienianej kwoty,
     * wymiana CHF – 0,58% od wymienianej kwoty,
     * wymiana GBP – 0,58% od wymienianej kwoty,
  * minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
  * przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „TOPeasy24” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.