INFORMACJE O TOPkantor

Koszty transakcji - Wypłaty z TOPkantor


Koszty przelewów z TOPkantor do poszczególnych banków, zależnie od wypłacanej waluty.

    PLN EUR CHF USD GBP
Bank PKO BP bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie nd nd nd nd
bezpłatnie bezpłatnie (1) bezpłatnie (1) bezpłatnie (1) bezpłatnie (1)
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Bank Millennium bezpłatnie (4) bezpłatnie (4) bezpłatnie (4) bezpłatnie (4) bezpłatnie (4)
Bank Pekao bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Pekao Bank Hipoteczny bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie 0,05%,
min. 5 PLN
bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
1 PLN 3 PLN 0,05%,
min. 5 PLN
0,05%,
min. 5 PLN
0,05%,
min. 5 PLN
0,05%,
min. 5 PLN
3 PLN 0,05%,
min. 5 PLN
0,05%,
min. 5 PLN
0,05%,
min. 5 PLN

(1) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 1000 jednostek waluty. Przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 5 PLN.

(2) Przelewy walutowe do INNYCH BANKÓW krajowych wykonywane są w opcji SHA. Twój Bank może obciążyć Cię za przychodzący przelew walutowy. Sprawdź TOiP Twojego banku.

(3) Przelewy walutowe do BANKÓW ZAGRANICZNYCH, poza granicami kraju, wykonywane są w opcji SHA. Bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go za przychodzący przelew walutowy. Banki pośredniczące w przelewie mogą (nie muszą) pobrać opłatę za przelew. Użytkownik może wybrać przelew zagraniczny w opcji OUR. W opcji OUR wszystkie koszty przelewu, tj. 0,05% (minimum 5PLN) + 60PLN, pokrywa nadawca przelewu. W tej opcji nie występują żadne inne koszty przelewu po stronie nadawcy przelewu.

(4) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 1000 jednostek waluty. Przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN.

* Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych