INFORMACJE O TOPkantor

Czasy transakcji - Przelewy do TOPkantor


Poniżej przedstawiono czasy przelewów pomiędzy poszczególnymi bankami a TOPkantor.

online oznacza czas od 3 do 10 minut, zależnie od fazy cyklu przetwarzania danych, w dni robocze, w godzinach pracy (info tutaj) Serwisu TOPkantor.

O ile systemy informatyczne w bankach funkcjonują poprawnie, w godzinach pracy Serwis TOPkantor gwarantuje poniższe czasy księgowania wpłat na konta Użytkowników. Poza godzinami pracy TOPkantor, czas księgowania wpłat może wydłużyć się do następnego dnia roboczego.

Przelewy wewnętrzne (wewnątrz tego samego banku) zlecane wieczorem lub w weekendy (poza godzinami aktywności systemów informatycznych w bankach) wykonywane są przez banki następnego dnia roboczego i dopiero wówczas księgowane są na Kontach Użytkowników TOPkantor. Podane czasy przelewów dotyczą dni roboczych..

    PLN EUR CHF USD GBP
Bank PKO BP online online online online online
online nd nd nd nd
online 4h-24h 4h-24h 4h-24h 4h-24h
online online online online online
online online online online online
online online online online online
online online online online online
Bank Millennium online online online online online
Bank Pekao online online online online online
online online 48h-72h online online
online online online online online
4h-72h 8h-72h 48h-72h 48h-72h 48h-72h
nd 8h-72h 8h-72h 8h-72h 8h-72h
* Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych