INFORMACJE O TOPkantor

Czasy transakcji - Wykonanie transakcji


 • * online, w godzinach pracy Serwisu TOPkantor (godziny pracy Serwisu TOPkantor: 9:00 - 16.15),
  * wypłata środków z transakcji ZERO $PR€AD, w godzinach pracy Serwisu TOPkantor.

 • * w czasie do 30 sekund od dopasowania kursu,
  * składanie zleceń w trybie 24/7,
  * dopasowanie zleceń w trybie 24/7.

 • * online, w godzinach pracy Serwisu TOPkantor,
  * składanie zleceń możliwe w trybie 24/7,
  * dwa tryby realizacji zleceń: cykliczny – comiesięczny oraz odroczony jednorazowy (tzw. PKC – po każdej cenie w określonym terminie),
  * jeśli termin wypadnie w dzień wolny – wykonanie zlecenia w następny dzień roboczy o tej samej godzinie.

 • * online, poza godzinami pracy Serwisu TOPkantor
  * wypłata środków z transakcji ZERO $PR€AD 24, w godzinach pracy Serwisu TOPkantor.

 • * online, w godzinach pracy Serwisu TOPkantor (godziny pracy Serwisu TOPkantor: 9:00 - 16.15),
  * wypłata środków z transakcji TOPeasy, w godzinach pracy Serwisu TOPkantor.

 • * online, poza godzinami pracy Serwisu TOPkantor
  * wypłata środków z transakcji TOPeasy24, w godzinach pracy Serwisu TOPkantor.