INFORMACJE O TOPkantor

Rachunki bankowe TOPkantor


Bank PKO BP


KOD SWIFT (BIC)
BPKOPLPW

waluta numer rachunku bankowego
PLN 35 1020 1042 0000 8002 0252 0401
EUR 77 1020 1042 0000 8402 0252 0419
CHF 87 1020 1042 0000 8002 0252 0435
USD 82 1020 1042 0000 8202 0252 0427
GBP 89 1020 1042 0000 8902 0252 0443


KOD SWIFT (BIC)
BREXPLPW

mBank, II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
waluta numer rachunku bankowego
PLN 40 1140 1977 0000 5945 5400 1001
EUR 13 1140 1977 0000 5945 5400 1002
CHF 56 1140 1977 0000 5945 5400 1004
USD 83 1140 1977 0000 5945 5400 1003
GBP 29 1140 1977 0000 5945 5400 1005


KOD SWIFT (BIC)
WBKPPLPP

waluta numer rachunku bankowego
PLN 78 1090 1694 0000 0001 1756 0139
EUR 13 1090 1694 0000 0001 1756 0145
CHF 23 1090 1694 0000 0001 1756 0159
USD 34 1090 1694 0000 0001 1756 0155
GBP 07 1090 1694 0000 0001 1756 0156
KOD SWIFT (BIC)
ALBPPLPW

waluta numer rachunku bankowego
PLN 16 2490 0005 0000 4520 7562 1513
EUR 69 2490 0005 0000 4600 9455 0516
CHF 33 2490 0005 0000 4600 2166 9147
USD 61 2490 0005 0000 4600 5747 2798
GBP 19 2490 0005 0000 4600 9870 7866

KOD SWIFT (BIC)
RCBWPLPW

waluta numer rachunku bankowego
PLN 14 1750 0009 0000 0000 2009 3587
EUR 89 1750 0009 0000 0000 2009 3595
CHF 33 1750 0009 0000 0000 2009 3633
USD 55 1750 0009 0000 0000 2009 3625
GBP 64 1750 0009 0000 0000 2009 3657
Bank Millennium

KOD SWIFT (BIC)
BIGBPLPW

waluta numer rachunku bankowego
PLN 51 1160 2202 0000 0001 8848 4078
EUR 78 1160 2202 0000 0001 8848 4174
CHF 46 1160 2202 0000 0001 8848 4265
USD 70 1160 2202 0000 0002 8817 5195
GBP 19 1160 2202 0000 0002 8817 5046
Bank Pekao

KOD SWIFT (BIC)
PKOPPLPW

waluta numer rachunku bankowego
PLN 13 1240 6003 1111 0010 5385 0824
EUR 97 1240 6003 1978 0010 5385 0970
CHF 55 1240 6003 1797 0010 5385 1658
USD 18 1240 6003 1787 0010 5385 1078
GBP 50 1240 6003 1789 0010 5385 1469


KOD SWIFT (BIC)
INGBPLPW

waluta numer rachunku bankowego
PLN 50 1050 1953 1000 0090 3020 7287
EUR 06 1050 1953 1000 0090 3020 7303
USD 19 1050 1953 1000 0090 8002 8500
GBP 81 1050 1953 1000 0090 8007 8018


KOD SWIFT (BIC)
PPABPLPK

waluta numer rachunku bankowego
PLN 27 1600 1462 1839 2445 7000 0001
EUR 97 1600 1462 1839 2445 7000 0002
CHF 16 1600 1462 1839 2445 7000 0005
USD 70 1600 1462 1839 2445 7000 0003
GBP 43 1600 1462 1839 2445 7000 0004
* Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych