INFORMACJE O TOPkantor

Jak działa kantor internetowy TOPkantor.pl


Korzystanie z Serwisu TOPkantor.pl jest łatwe i przyjazne.
Aby wymienić walutę w TOPkantor należy wykonać cztery kroki opisane poniżej.


 • 1

  Zaloguj się do Panelu Transakcyjnego TOPkantor. Sprawdź salda wpłat w „mój portfel”. Zdefiniuj rachunki bankowe, na które będą wykonywane wypłaty. W zakładce "wpłata do TOPkantor" dowiesz się, jaką kwotę, z którego Twojego rachunku oraz na jaki rachunek TOPkantor, należy wpłacić środki, aby przeprowadzić oczekiwaną transakcję.

 • 2

  Zaloguj się do panelu bankowości internetowej Twojego banku. Uzupełnij formatkę przelewu, wpisując dane wskazane w zakładce „wpłata do TOPkantor" w Panelu Transakcyjnym TOPkantor - odbiorca, numer rachunku bankowego, kwota przelewu, tytuł przelewu. Wykonaj przelew.

 • 3


  Po zaksięgowaniu Twojego przelewu na rachunku TOPkantor, otrzymasz z TOPkantor email z potwierdzeniem tej operacji. W emailu znajdziesz zaproszenie do wymiany waluty.

 • 4

  Zaloguj się do Panelu Transakcyjnego TOPkantor. Wybierz zakładkę „wymiana walut". Dokonaj wymiany walut. Po akceptacji transakcji, środki z wymiany zostaną przelane na Twój rachunek bankowy. Otrzymasz email potwierdzający tę transakcję. Wystawimy Ci rachunek.