Koszty przelewu zagranicznego GLOBAL TRANSFER

Oferujemy Państwu przelewy zagraniczne w różnych opcjach kosztowych i czasowych. Poniżej przedstawione zostały koszty przelewów w zależności od waluty i wybranej opcji.
walutaopcja przelewu
KosztSHAOUR
Czaszwykłyekspreszwykłyekspres
3 PLN25 PLN63 PLN85 PLN
0,05% (min 5 PLN)0,05% (min 5 PLN) + 80 PLN0,05% (min 5 PLN) + 60 PLN0,05% (min 5 PLN) + 140 PLN
0,05% (min 5 PLN)0,05% (min 5 PLN) + 80 PLN0,05% (min 5 PLN) + 60 PLN0,05% (min 5 PLN) + 140 PLN
0,05% (min 5 PLN)0,05% (min 5 PLN) + 80 PLN0,05% (min 5 PLN) + 60 PLN0,05% (min 5 PLN) + 140 PLN
0,05% (min 5 PLN)0,05% (min 5 PLN) + 80 PLN0,05% (min 5 PLN) + 60 PLN0,05% (min 5 PLN) + 140 PLN
0,05% (min 5 PLN)0,05% (min 5 PLN) + 80 PLN0,05% (min 5 PLN) + 60 PLN0,05% (min 5 PLN) + 140 PLN
0,05% (min 5 PLN)0,05% (min 5 PLN) + 80 PLN0,05% (min 5 PLN) + 60 PLN0,05% (min 5 PLN) + 140 PLN
0,05% (min 5 PLN)0,05% (min 5 PLN) + 80 PLN0,05% (min 5 PLN) + 60 PLN0,05% (min 5 PLN) + 140 PLN
0,05% (min 5 PLN)0,05% (min 5 PLN) + 80 PLN0,05% (min 5 PLN) + 60 PLN0,05% (min 5 PLN) + 140 PLN
0,05% (min 5 PLN)0,05% (min 5 PLN) + 80 PLN0,05% (min 5 PLN) + 60 PLN0,05% (min 5 PLN) + 140 PLN

Czas realizacji przelewu zagranicznego GLOBAL TRANSFER

Przelewy GLOBAL TRANSFER mogą być zlecone w trybie czasowym zwykłym lub ekspresowym. Tryb czasowy nie ma wpływu na opcję kosztową SHA lub OUR. Poniżej przedstwiono czasy realizacji przelewów zagranicznych.
walutaopcja przelewu
Czaszwykłyekspres
1 dzień15 min – 2h
2 dniw dniu przelewu
2 dniw dniu przelewu
2 dniw dniu przelewu
2 dniw dniu przelewu
2 dniw dniu przelewu
2 dniw dniu przelewu
2 dniw dniu przelewu
2 dniw dniu przelewu
2 dniw dniu przelewu

Podane czasy dotyczą przelewów zleconych do godziny 13:30, która jest godzina graniczną dla przelewów walutowych. Przelew zlecony po tej godzinie dotrze do beneficjenta jeden dzień roboczy później. Wszystkie czasy dotyczą dni roboczych. Powyższe czasy przelewów dotyczą kierunku zachodniego i bliskowschodniego. Przelewy do Azji, ze względu na przesunięcie czasu docierają co najmniej o jeden dzień później niż wskazano w tabeli. Czas realizacji przelewu EUR w opcji ekspresowej wynosi 15 minut do 2 godzin, pod warunkiem, że bank beneficjenta uczestniczy w systemie szybkich przelewów EUR. Większość banków europejskich należy do tego systemu.

Opcje SHA i OUR

W opcji SHA (ang. share) koszt przelewu podzielony jest pomiędzy nadawcę i beneficjenta. Po stronie nadawcy jest koszt opisany w powyższej tabeli. W przypadku przelewów w tej opcji beneficjent może otrzymać przelew pomniejszony o opłaty banków pośredniczących. Ma to miejsce najczęściej dla przelewów USD. Ponadto bank beneficjenta może pobrać opłatę za przyjęcie waluty, zależy to od parametrów rachunku bankowego odbiorcy.

W opcji OUR koszty przelewu w całości ponosi nadawca w zryczałtowanej opłacie. Nie występują tu koszty banków pośredniczących, w związku z czym odbiorca otrzyma całą kwotę przelewu. Mogą jedynie wystąpić opłaty za przyjęcie waluty po stronie beneficjenta, zależnie od rodzaju jego rachunku bankowego.

Przelewy EUR

Wykonując przelew EUR w opcji SHA do krajów Europejskiego Obszaru Płatniczego (EOP) mamy pewność, że banki pośredniczące w przelewie zagranicznym nie pobiorą żadnych opłat. Wynika to z tego, że przelewy wykonywane są w standardzie SEPA (ang. Single Euro Payments Area). Może się jednak zdarzyć, choć to wyjątkowo rzadkie, że odbiorca zostanie obciążony przez swój bank za przyjęcie waluty. Zależy to od parametrów jego rachunku bankowego.

W przypadku przelewów EUR poza Europejski Obszar Płatniczy mogą wystąpić opłaty banków pośredniczących, wynoszące od kilku do kilkudziesięciu EUR. Ponadto bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go za przyjęcie waluty.

Przelewy USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, JPY i CZK

Przelewy USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, JPY i CZK są wykonywane w oparciu o standard SWIFT. Wykonując te przelewy do krajów należących do Europejskiego Obszaru Płatniczego niezwykle rzadko mogą wystąpić koszty banków pośredniczących. W takim przypadku opłaty nie będą wysokie (kilka jednostek waluty).

Przy przesyłaniu waluty USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, JPY i CZK poza Europejski Obszar Płatniczy tj. do USA, Azji czy Ameryki Południowej prawie zawsze występują opłaty banków pośredniczących, wynoszące od kilku do kilkudziesięciu USD. Beneficjent otrzyma kwotę pomniejszoną o te koszty. Odbiorca przelewu może być dodatkowo obciążony przez swój bank za przyjęcie waluty – zależne od rodzaju rachunku.

Przy przelewach w opcji OUR walut USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, JPY i CZK nie występują koszty banków pośredniczących, a beneficjent otrzyma całą kwotę przelewu. Może on być jednak obciążony przez swój bank za przyjęcie waluty, co zależy od parametrów jego rachunku.

Zalecenia

Podsumowując, zalecamy aby przelewy EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, JPY i CZK do krajów Europejskiego Obszaru Płatniczego wykonywać w opcji SHA. Koszty banków pośredniczących nawet jeśli wystąpią (jest to bardzo rzadkie) dla walut USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, JPY i CZK będą znacznie niższe niż różnica kosztowa pomiędzy opcją OUR i SHA. Przy przelewach EUR koszty te nie występują.

Przelewy wszystkich walut tj. EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, JPY i CZK poza Europejski Obszar Płatniczy rekomendujemy zlecać w opcji OUR, ponieważ w większości przypadków występują przy nich koszty banków pośredniczących mogące wynieść nawet kilkadziesiąt USD.

Chcąc mieć pewność, że nasz zagraniczny kontrahent otrzyma pełną kwotę za wystawioną fakturę należy bezwzględnie skorzystać z opcji OUR.

koszty przelewów zagranicznych
czasy przelewów zagranicznych
opcje przelewów zagranicznych
Serwis TOPkantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych