INFORMACJE O TOPkantor

Koszty transakcji - Wykonanie transakcji

 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „ZERO $PR€AD” są wykonywane online są z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
  * do transakcji doliczana jest prowizja:
     * wymiana EUR – 0,25% od wymienianej kwoty,
     * wymiana USD – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana CHF – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana GBP – 0,29% od wymienianej kwoty,
  * minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
  * przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „ZERO $PR€AD” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.

 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „JA & TY” są wykonywane z kursem określonym przez Użytkownika, wówczas gdy zlecony kurs spotka się (będzie równy) z kursem waluty w przeciwstawnym zleceniu innego Użytkownika lub będzie wyższy (dla kupna) lub będzie niższy (dla sprzedaży),
  * do transakcji doliczana jest prowizja zależna od sumarycznego wolumenu walut wymienionych w poprzednim miesiącu:
     * prowizja 0,15% od wymienianej kwoty – wolumen do 100.000 jednostek waluty,
   * prowizja 0,10% od wymienianej kwoty – wolumen od 100.001 do 1.000.000 jednostek waluty,
     * prowizja 0,05% od wymienianej kwoty – wolumen od 1.000.001 jednostek waluty,
  * minimalna wartość zlecenia: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).

 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „TWÓJ TERMIN” są wykonywane w terminie i ew. cyklu określonym przez Użytkownika z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor z chwili wykonania zlecenia,
  * do transakcji doliczana jest prowizja:
     * wymiana EUR – 0,25% od wymienianej kwoty,
     * wymiana USD – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana CHF – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana GBP – 0,29% od wymienianej kwoty,
  * minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
  * w przypadku złożenia zlecenia i braku środków na koncie w TOPkantor w terminie zlecenia, zlecenie jest odrzucane.
  * przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „TWÓJ TERMIN” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.

 • * przyjęcie przelewu zagranicznego na rachunki TOPkantor jest bezpłatne (o ile przelew do TOPkantor został wykonany w opcji SHA),
  * wykonanie przelewu zagranicznego GLOBAL TRANSFER na rachunki zagraniczne w opcji SHA (podział kosztów przelewu) zależy od przelewanej waluty:
     * 3PLN – przelew EUR,
     * 0,05% od wartości przelewu, minimum 5PLN – przelew USD, CHF, GBP,
  * przy przelewach GLOBAL TRANSFER wykonywanych w opcji SHA:
     (a) bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go kosztem przyjęcia waluty na jego rachunek zagraniczny,
     (b) banki pośredniczące w przelewie mogą (nie muszą) pobrać opłatę za przelew,
  * wykonanie przelewu zagranicznego GLOBAL TRANSFER na rachunki zagraniczne w opcji OUR (zryczałtowany koszt po stronie nadawcy) w cenie 0,05% od wartości przelewu, minimum 5PLN + 60PLN – przelew EUR, USD, CHF, GBP.

 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „ZERO $PR€AD 24” są wykonywane online z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
  * do transakcji doliczana jest prowizja:
     * wymiana EUR – 0,50% od wymienianej kwoty,
     * wymiana USD – 0,58% od wymienianej kwoty,
     * wymiana CHF – 0,58% od wymienianej kwoty,
     * wymiana GBP – 0,58% od wymienianej kwoty,
  * minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
  * przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „ZERO $PR€AD 24” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.

 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „TOPeasy” są wykonywane online są z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
  * do transakcji doliczana jest prowizja:
     * wymiana EUR – 0,25% od wymienianej kwoty,
     * wymiana USD – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana CHF – 0,29% od wymienianej kwoty,
     * wymiana GBP – 0,29% od wymienianej kwoty,
  * minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
  * przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „TOPeasy” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.

 • * transakcje w ramach usługi wymiany walut „TOPeasy24” są wykonywane online z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
  * do transakcji doliczana jest prowizja:
     * wymiana EUR – 0,50% od wymienianej kwoty,
     * wymiana USD – 0,58% od wymienianej kwoty,
     * wymiana CHF – 0,58% od wymienianej kwoty,
     * wymiana GBP – 0,58% od wymienianej kwoty,
  * minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
  * przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „TOPeasy24” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.


Serwis TOPkantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych